מדיניות פרטיות

אתר קיל דיל הינו אתר לרכישת מוצרים ושירותים בתחומי הפנאי, התיירות והנופש באינטרנט. כמי שאמונים על שמירת פרטיות הגולשים המשתמשים באתרינו, פיתחנו מדיניות קפדנית ומפורטת שמטרתה שמירה פרטיותו של הלקוח הגולש והרוכש באתר קיל דיל.
מטרת מדיניות זו היא להסדיר ולהסביר את נוהגי וכללי החברה בכל הנוגע לפרטיות המשתמשים והלקוחות באתר, ובאיזה דרך משתמשת חברתנו במידע זה, הנמסר לה על-ידי הלקוחות והמשתמשים באתר או הנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר. להלן פירוט והסבר על מדיניות החברה בנושא זה:

איסוף מידע

בזמן השימוש בשירותי האתר השונים מצטבר מידע על הגולשים והרוכשים. חלק מהמידע שאתם הגולשים הלקוחות מוסרים מרצונכם, מזהה אותכם אישית, בשמכם ובכתובתכם, ע"י מוצרים ושירותים שרכשתם, או דרך אמצעי התשלום ששימשו אתכם באתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי כאלה או אחרים שמסרתם. זהו מידע כללי וסטטיסטי מצטבר ברשומות האתר. לדוגמה, פרסומות אקראית שקראתם באתר, העמודים בהם צפיתם באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פניתם אלינו ועוד.

רישום מרצון

במקום בו נדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותי האתר השונים, או בזמן רכישת מוצר באתר, מערכת האתר תבקש מכם בצורה ברורה ובהירה , מידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה/ ההזמנה ולאספקת המוצרים והשירותים.

אגירת מידע

הנתונים שנאספים באתר נשמרים במאגרי המידע המאובטחים של חברתנו. החוק אינו מחייב אתכם למסור מידע זה, ועם זאת אי מסירת המידע תמנע מכם הלקוחות הגולשים שימוש בחלק משירותי ומוצרי האתר.

השימוש במידע

במידע הנאסף ייעשה שימוש בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות שלנו, או על פי הוראות כל דין, וזאת בשל הצורך לאפשר את הפעילויות השוטפות הבאות:

 • שימוש בשירותי האתר השונים
 • שיפור השירותים המוצרים והתכנים המוצעים לגולשי ולקוחות האתר
 • לאפשר יצירת אזורים אישיים ובטוחים באתר
 • לצרכי תפעול, שינוי או עריכה וביטול שירותים תכנים ומוצרים קיימים
 • לאפשר רכישת שירותים ומוצרים באתרלרכישת מוצרים ושירותים באתר
 • על מנת לאפשר פרסום מידע מוצרים ותכנים
 • התאמת המודעות התמונות והמוצרים המוצגים באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות שלכם

המידע הנאסף שישמש את החברה הינו בעיקרו מידע סטטיסטי, ואין בו כדי לזהות אישית את הגולשים באתר

דיוור ישיר אלקטרוני

כגולשים באתרנו אנו יוצאים מנקודת הנחה כי תרצו שנשלח אליכם מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע כזה או אחר בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, וכן מידע שיווקי ופרסומי הרלוונטי לפעילות החברה.

הרשמה לאתרנו ו/או לקבלת "המבצעים החמים שלנו" ו/או למערכת "כתבו לנו" ולמודולים אחרים באתרנו, תהווה הסכמה ואישור לחברה לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני אינפורמציה ומידע בדבר שירותי החברה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם זה מידע שהחברה עצמה תפרסם ובין אם יהיה זה מידע שתקבל החברה ממפרסמים אחרים לצורך משלוח. תוכלו לבקש מאיתנו בכל זמן לחדול מלשלוח אליכם מידע כאמור.

חברתנו לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים ובלתי מורשים.

מסירת מידע לגורם אחר

החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף בנוגע לפעילותכם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • מידע הנדרש לצורך השלמת הליך הרכישה, אם תרכוש שירותים ומוצרים מצד שלישי המוצעים למכירה באתרנו.
 • אם תיקחו חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לצד שלישי ולחברה המוצגות באתר
 • בכל מקרה של מחלוקת משפטית , טענה, תביעה, דרישה או כל הליך משפטי, אם יהיו, ביניכם לבין החברה ואשר יחייבו חשיפת פרטים אלה
 • במקרה בו תבצעו באתר פעולות שהן בניגוד לדין ו/או נחזות כמנוגדות לדין ו/או במקרה של ניסיון לבצע פעולות כאלה, במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי וכללי השימוש שבאתרנו
 • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיכם או את המידע אודותיכם לצד שלישי
 • בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע תהיה נחוצה כדי למנוע נזקים חמורים לגוף או לרכוש של גורם אחר כלשהו
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטים ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר לחברות אחרות המשתייכות לקבוצת ידיעות אחרונות, ובלבד שחברות אלה תשתמשנה במידע האמור על-פי הוראות מדיניות הפרטיות של אתרנו
 • במקרה בו החברה תארגן את פעילותה האינטרנטית במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה בו תתמזג החברה עם גוף אחר או תמזג את פעילות האינטרנט שלה עם פעילותו של צד שלישי - תהיה החברה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע והרשומות שנאגרו אודותיכם באתרנו או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי החברה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיכם את כל הוראות מדיניות הפרטיות של חברתנו.
 • במקרה בו החברה תמכור או תעביר בכל דרך שהיא את פעילותה ואת פעילות האתר לתאגיד אחר - וכן במקרה בו תתמזג עם גוף וחברה אחרים או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות הפרטיות של חברתנו

Cookies

אתרנו משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך פעילותו תפעולו התקין השוטף, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים ומידע סטטיסטי אודות השימוש בחלקי האתר השונים, לאימות פרטים, על מנת להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי בטחון ואבטחת מידע.

דפדפנים שונים כוללים את האפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפנים בהם אתם משתמשים.

שירותים של צד שלישי

חלקם מהשירותים הניתנים באתר, כדוגמת רישום כמנוי מנוהלים על ידי שותפי תוכן ומסחר של חברתנו. שירותים אלה מוגשים ומועברים ממחשבים של אותם גורמים ולא מהמחשבים של אתר חברתנו. במהלך השימוש שלכם בשירותים האלה יתכן ותתבקשו למסור פרטים אישיים שלכם, או יתכן כי ייאסף לגביכם מידע. כל שימוש במידע זה יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של האתר של חברתנו, ועל כן מומלץ שתעיינו גם בנוהלי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צד שלישי

חברתנו מתירה לחברות נוספות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרנו. המודעות שבהן אתם צופים בעת ביקורכם באתרינו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. על מנת לנהל את הפרסומות שלהן, מציבות חברות אלה Cookies במחשבכם. ה-Cookies מאפשרים לחברות אלה הנוגע לפרסומות ולמוצרים בהם צפיתם, הנוגע לפרסומות עליהם הקשתם בעת שהותכם באתר. כל שימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של חברות אלה ולא למדיניות הפרטיות של חברתנו.

אתה משתמש בשיווק מחדש באמצעות Google Analytics כדי לפרסם באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Google, עשויים להציג את המודעות שלך באתרים ברחבי האינטרנט. אתה וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookie של Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע, לבצע אופטימיזציה ולהציג מודעות על סמך הביקורים הקודמים של אדם באתר שלך.

אבטחת מידע

חברתנו מיישמת באתריה נהלים ומערכות עדכניים ומודרניים לאבטחת המידע. אף שנהלים ומערכות אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם כדי להעניק בטחון מוחלט. לכן, חברתנו אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן הרמטי ומוחלט מפני גישה וחדירה בלתי-מורשים למידע הנאסף המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי ורשאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגרי מידע. אדם המעיין במידע שנאסף עליו ומצא כי ידע זה אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעלי מאגרי המידע בבקשה לתקן את המידע הדרוש תיקון או למוחקו. פנייה בנושא זה יש להפנות ל blik@blik.co.il בנוסף, במקרה בו המידע שבמאגרי המידע של החברה משמש לצורך פניות אישיות אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליכם יימחק ממאגרי המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו תבצע החברה שינויים במדיניות זו, שינויים מהותיים בהוראות שעניינן שימוש במידע האישי שמסרתם, תפרסם על כך הודעה בד הבית של אתרנו.